Shinestar GROUP thép

Shinestar HOLDINGS GROUP

Shinestar nắm giữ nhóm, là một chỗ đứng ở Trung Quốc, dịch vụ quy mô lớn doanh nghiệp sản xuất thép toàn cầu, cam kết với khách hàng toàn cầu với các sản phẩm và dịch vụ thép chất lượng cao. Lĩnh vực kinh doanh bìa từ việc sản xuất, chế biến, lưu trữ, tiếp thị, hậu cần, thu thập và quản lý dự án vật liệu trên thế giới, chẳng hạn như nhiều liên kết. Ngoài việc sản xuất các sản phẩm thép cao cấp, Shinestar với kinh nghiệm ngành công nghiệp giàu có, để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án và các giải pháp khác nhau. Đồng thời, cung cấp cho khách hàng, bao gồm kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí, quản lý kho, kế hoạch sản xuất hiệu quả, 

bao gồm các dịch vụ như một toàn thể. Trong tương lai, Shinestar sẽ tiếp tục làm việc với các công ty năng lượng toàn cầu, các công ty dầu, các công ty xây dựng đối với các dự án toàn cầu, cung cấp dịch vụ mua sắm một cửa, đảm bảo khách hàng mua với tỷ lệ cao nhất của thép.