thử nghiệm sản phẩm

Toàn bộ Self-Test

Chúng tôi sẽ sản xuất hàng hóa theo đúng các yêu cầu của khách hàng của chúng tôi. Sau khi hàng hoá được sản xuất, chúng tôi sẽ kiểm tra kích thước, độ dày, hàn nối, vv Đối với hàng hoá trong khu vực đã hoàn thành, chúng tôi sẽ cải thiện các khiếm khuyết xảy ra trong quá trình sản xuất. Đối với sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ sinh sản.