การทดสอบสินค้า

ที่สมบูรณ์แบบทดสอบตัวเอง

เราจะผลิตสินค้าตามอย่างเคร่งครัดกับความต้องการของลูกค้าของเรา หลังจากที่สินค้าที่มีการผลิตเราจะตรวจสอบขนาดความหนา, ข้อต่อประสาน ฯลฯ สำหรับสินค้าในพื้นที่เสร็จแล้วเราจะปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมเราจะทำซ้ำ