ลักษณะของโครงนั่งร้านแบบวงแหวน

แหวนล็อคมีลักษณะเป็นโลหะกลมแบน มีเก้าช่องหนึ่งช่องตรงกลางและแปดช่องในรอบนอกทำให้มีลักษณะเหมือนดอกไม้ที่มีกลีบ เนื่องจากมีช่องเปิดจำนวนมากแหวนล็อกจึงสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้หลายแบบ สิ่งเหล่านี้ยังทำให้สามารถวางแกนในโครงสร้างโค้งได้ทั้งในมุม 45 หรือ 90

 

เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกันตัวยึดวงแหวนจึงสามารถสร้างอุปกรณ์ที่กำหนดเองได้หลายแบบ ผู้คนมักใช้สำหรับกิจกรรมพิเศษ (พื้นที่เปิดโล่ง) ภาคอุตสาหกรรม (พื้นที่ปิด) หรือเมื่อมีสิ่งกีดขวางบางอย่าง (เช่นสะพานหอคอยและอาคารบนทางลาดชันที่ผิดปกติ) ทำให้เราไม่สามารถติดตั้งนั่งร้านประเภทอื่นได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งนั่งร้านล็อควงแหวนเป็นทางออกที่ดีสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น