Halka kilitli iskelenin özellikleri

Halka kilidi, yassı, yuvarlak bir metal parçasına benziyor. Biri ortada ve sekiz tanesi çevrede olmak üzere dokuz açıklığı vardır ve ona yaprakları olan bir çiçek görünümü verir. Çok sayıda açıklık nedeniyle, halka kilidi birçok bağlantıyı barındırabilir. Bunlar ayrıca çubuğun eğimli bir yapıya 45 veya 90 açıyla yerleştirilmesini mümkün kılar.

 

Birden fazla bileşeni bir araya getirebildikleri için, halka braketi çeşitli özel donanımlar oluşturabilir. İnsanlar bunları genellikle özel etkinlikler (açık hava stantları), endüstriyel sektörler (kapalı alanlar) için veya belirli engeller (köprüler, kuleler ve düzensiz eğimli binalar gibi) diğer iskele türlerini kurmamızı engellediğinde kullanır. Diğer bir deyişle, halka kilitlemeli iskele , daha karmaşık projeler için ideal çözümdür.